Атестація

               Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників проводиться згідно Наказу МОНУ «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135

Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов’язковою.

 

 Педагогічні працівники, що атестуються у 2017-2018 н.р. у ДНЗ "Новояворівське ВПУ"

 Портфоліо педагогічних працівників