Атестація

                Атестація педагогічних працівників
Атестація педагогічних працівників проводиться згідно Наказу МОНУ «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135
      Атестація педагогічних працівників — це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
      Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
      Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
      Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

 Список педагогічних працівників, які атестуються у 2016-2017 н.р. ДНЗ «Новояоврівське ВПУ»

 Портфоліо 2016-2017 н.р.

 Список педагогічних працівників, які атестуються у 2015-2016 н.р. ДНЗ «Новояоврівське ВПУ»

 Портфоліо 2015-2016 н.р.