Учнівське самоврядування

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України «Про професійно-технічну освіту») є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством.

Відповідальні за центри:

Президент парламенту:                  Митофір Дмитро (гр. 302)

Заступники президента:                 Момрик Галина (гр. 307)

                                                            Лозинський Іван (гр. 108)

Центри:

  • "Порядок і дисципліна"                  Попик Павло (гр. 302)
  • "Милосердя"                                   Ладанай Вікторія (гр. 207)
  • "Спортсмет"                                    Ханас Мар’ян (гр. 103)
  • "Правознавець"                               Яременко Павло (гр. 101)
  • "Відпочинок"                                   Момрик Галина (гр. 307)